Enota Loče

Šolska ulica 2

3215 Loče

Pritličje: 03 620  94 44

Zg. nadstropje: 03 576 31 25

Mobitel: 030 313 387

POSLOVNI ČAS : 5.30 – 15.45

Vodja enote: Metka Ratej